LUBUSKA FUNDACJA PSYCHOEDUKACJI I ROZWOJU „CENTRUM”

 

Fundacja powstała z potrzeby pomagania, dzielenia się wiedzą i nieszablonowego podejścia do życia, tolerancji, niezależności oraz świadomości potencjału. Misją fundacji jest wzmacnianie ducha nauki i doskonalenia się, rozwijanie potencjału oraz aktywności zawodowo-społecznej, By dzięki temu młodzież i dorośli mogli podejmować świadome decyzje w kierunku zmiany i dobrostanu psychicznego.

Nasze główne obszary działania to:

– wspomaganie rozwoju, świadomości potencjału i poprawy funkcjonowania psychospołecznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

– wzmacnianie aktywności zawodowej i zaangażowania społecznego osób marginalizowanych,

– rozwijanie komptencji i doskonalenie umiejętności oraz tworzenie warunków sprzyjających myśleniu krytycznemu, kreatywności i innowacyjności.